Støttekontakt

Vores grundlag er baseret på et fagligt velfunderet fundament og et erfaringsgrundlag, der fortæller os, at der er brug for større fokus på den medmenneskelige forebyggende og helheds orienterede indsats, hos og for de unge, da de unge i disse situationer, ofte har både komplekse og mange forskellige problemstillinger i livet.

Vi yder derfor en skræddersyet målrettet og fokuseret indsats, med henblik på at støtte den unge til selvforståelse. Derved optimeres mulighederne for at den unge kan opretholde en livslang lyst samt mulighed for selv-forsørgelse.

Med de rette værktøjer der optimerer selvværd og selvtillid, kan vi sikre at den unge får bedre muligheder og større ballast til, at klare situationer samt livs

kriser på en hensigtsmæssig og udviklende måde, der sikrer vækst i livet og derfor har et generelt positivt livssyn og oplevelsen af livskvalitet.

Vi tror på at helheds orienteret indsigt i samfundet omkring den enkelte unge, den unges selv-oplevelse samt medindflydelse på eget liv, er væsentlige parametre for en livslang succes hos den enkelte.

Vi tilbyder mulighed for at få en kontaktperson der er tilgængelig 24/7 i den aftalte tidsperiode, som vi i samarbejde med den unge, med evt. sagsbehandler og kommune fælles har udarbejdet en handleplan der indeholder aftalt målsætning og her ind under delmål og løbende evalueringer efter aftale.

Kriminel truet

Med andre ord, en individuel sammensat handleplan der udarbejdes efter noget tid med ”en til en kontakt”, der skal sikre en helheds orienteret indsigt i problemstilling, livs udfordringer, ståsted/udgangspunkt, netværk, familie, samt den sociale og følelsesmæssige intelligens. Der danner grundlaget til en målrettet og fokuseret handleplan.

Fastlåst livsmønstre/afhængighed

Med andre ord, en individuel sammensat handleplan der udarbejdes efter noget tid med ”en til en kontakt”, der skal sikre en helheds orienteret indsigt i problemstilling, livs udfordringer, ståsted/udgangspunkt, netværk, familie, samt den sociale og følelsesmæssige intelligens. Der danner grundlaget til en målrettet og fokuseret handleplan.

Socialtræning

Med særlig fokuseret indsats inden for nedenstående områder.

Social Bevidsthed

Udstråling, Hygiejne, Kommunikation, værktøjer der hjælper den enkelte til at interagere i forhold til de forskellige livssituationer de bringes i, herunder bl.a. jobsamtale og samtaler med kommuner, sagsbehandler, netværk og øvrige interessenter i borgerens/den unges hverdag.

Husholdning

Indkøb, madlavning, budgetter, rengøring, økonomi, komme op om morgenen, almene opgaver i hjemmet der kræver en struktureret organisering af deres hverdag, så den bliver både overskuelig og let forståelig i forhold til den enkeltes udgangspunkt/ståsted, behov samt forståelsesramme.

Netværkspleje

Udvidelse af netværk, samt hjælp til at pleje og vedligeholde eksisterende netværk i form af fritidsaktiviteter, familie venner og bekendte. Herunder hjælp til planlægning af gæster og/eller besøg hos/af evt. familiemedlemmer m.m.

Familiesamarbejde

Vi tror på at for at opretholde god livskvalitet og forståelse for den enkeltes udgangspunkt samt ståsted, så er familien og samarbejdet med denne af afgørende betydning for vækst og positiv udvikling i den unges verden. Så vi ønsker at udtømme alle muligheder for givende samarbejde med familien, før dette område ”opgives” og blot fastholde et minimum af kontakt mellem parterne. Da familien i langt de fleste tilfælde har været ”basen” gennem den unges opvækst og denne base kan have været af mere eller mindre konstruktiv og meningsfuld kvalitet. Vi tilbyder og har det rette fundament, forståelsesramme og kommunikationsmidler til, at etabler og/eller genetablere et meningsfuldt fællesskab og oplevelse af at høre til og være en positiv del af en helheds samarbejde med den unge, sagsbehandler, kommune vil vi udarbejde en handleplan for hvordan vi kan etablere og/eller genetablere et positivt og meningsfuldt samarbejde og fællesskab mellem den unge og dennes familie. Dette vil ligeledes kræve forståelse for den unge, men også forståelse samt indsigt i familiens ståsted, problemstillinger, kulturel forskellighed og familiens oplevelse af både samfundet, den unge og den udefra kommende hjælp.