Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte ydes til borgere med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om borgere, som har væsentlige funktionsnedsættelser i forhold til en række livsområder, og som har brug for en målrettet støtteindsats med henblik på i det hele taget at få et hverdagsliv til at fungere.

Socialpædagogisk støtte er en handicapkompenserende ydelse, hvis mål det er at give den enkelte bedst mulige betingelser for at deltage i samfundslivet i det hele taget og leve et aktivt liv på egne betingelser på lige fod med andre.

Ved vurdering af, om en person skal tildeles socialmentor eller socialpædagogisk støtte, skal det tages i betragtning, at der er en grundlæggende forskel på at bevilge borgeren et erhvervsrettet tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats eller et handicapkompenserende tilbud efter Serviceloven.