Jobformidler

Borgere i ressourceforløb har ret til en personlig jobformidler,

Den personlige jobformidler skal bygge bro til arbejdsmarkedet ved at opbygge en tillidsfuld relation til borgeren med udgangspunkt i borgerens egne jobmål. En vigtig opgave er, at sikre fokus på borgerens ressourcer gennem arbejdet med CV, samt at støtte borgeren i at mestre de eventuelle barrierer, borgeren vurderer, står i vejen for få et for at bane vej til beskæftigelse.

Den personlige jobformidler skal sikre det rette match mellem borger og virksomhed med afsæt i borgerens kompetencer, ønsker og evt. skånebehov. Det kræver bl.a., at jobformidleren har viden om arbejdsmarkedet og de lokale virksomheder, samt adgang til et veludbygget netværk af virksomheder. Jobformidleren skal samtidig sikre en klar forventningsafstemning mellem borger og virksomhed med fokus på lønnede timer nu eller på sigt, og løbende følge op, så der sikres progression i borgerens forløb.

Borgerens koordinerende sagsbehandler har fortsat ansvar for at koordinere borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at alle væsentlige aftaler mellem borger og jobformidler fremgår af Min plan. Sigtet er, at såvel borger som alle fagprofessionelle har fuld indsigt i retning og prioriteringer i borgerens forløb, samt at der kan følges systematisk op på borgerens forløb.