Socialpædagogiske projekter

Vi giver den enkelte, der på forskellig vis har odds imod sig, et fodfæste og tryghed til at erobre livet.

Du ka selv

Du Ka Selv er en virksomhed, som udbyder socialpædagogiske projekter til personer med særlige behov. Vores opgave, er at yde en indsats, der styrker udsattes personlige udvikling og forbedrer deres muligheder i livet.

Vi tilbyder

Vi giver den enkelte, der på forskellig vis har odds imod sig, et fodfæste og tryghed til at erobre livet. Du Ka Selvs mission er at øge indsigten i eget talent, finde værktøjer, og derigeaannem skabe nye kompetencer og handlekraft hos den enkelte.

Skræddersyet indsats

Vi yder en skræddersyet målrettet og fokuseret indsats, med henblik på at støtte den unge/borgeren til selvforståelse og derved optimere mulighederne for at opretholde en livslang lyst samt mulighed for selv forsørgelse.

"

Vi tragter alle efter lykke og vi ønsker ikke at lide. Eftersom selve livets formål er at være lykkelig, er det vigtigt at finde ud af hvad der kan frembringe den højeste grad af lykke. Uanset om vores oplevelse er behagelig eller lidelses fyldt, må den enten være mental eller fysisk. Almindeligvis er det bevidstheden der øver den stærkeste indflydelse hos de fleste af os. Derfor er forsøget på at skabe ro i bevidstheden virkelig umagen værd.

— citat af Dalai Lama

Anbefalinger fra kunder

Skriv til mig

Du/I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du/I har spørgsmål eller andet.