Beskæftigelsesmentor

Mentorstøtte kan gives som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud eller ordinær ansættelse jf. LAB § 167. Endvidere kan der gives mentor i overgangen til ordinær uddannelse for de over 30-årige jf. LAB § 167. Mentorindsatsen foregår således i tilknytning til et tilbud. Herunder også på virksomheder

Mentorstøtten skal være afgørende for at personen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Målgruppens problemer spænder vidt og ses tit i kombination med andre problemer. Det kan dreje sig om personlige såvel som faglige problemstillinger: