Integrationsmentor

I forbindelse med at en flygtning eller familiesammenført opnår midlertidigt ophold i Danmark, og dermed bliver boligplaceret i en kommune, har de en lang proces foran sig. Denne proces kan føles uoverskuelig og forvirrende for den nytilkomne, da de ikke kender til det danske system.

Du Ka Selv kan bistå med støtte til denne proces for både kommunen og den nytilkomne. Støtten kan være tolkning under de første møder, støtte den nytilkomne med at komme i banken, Borger Service, etablering i ny bolig m.m.

Du Ka Selv tilbyder ydermere mentorstøtte til flygtninge og familiesammenførte, som har brug for støtte til at integrere sig i det danske samfund. Dette kan være støtte til at deltage i bl.a. danskuddannelse, støtte til at få udarbejdet CV samt støtte til at finde job.

Du Ka Selv tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og den konkrete situation. Som fællesnævner har de nye borgere behov for støtte til at få etableret en meningsfuld dagligdag som ny i Danmark.

Integrationsteamet består af kvindelige samt mandlige mentorer med forskellige kompetencer indenfor sprog. Vi kan dermed påtage os opgaven som mentor, hvor tolkning naturligvis indgår som en del af den service vi tilbyder.

Teamet har store erfaringer inden for fagområdet